Kolejne zmiany na Przystani nad Pilicą? Miasto aplikuje o środki zewnętrzne | Kocham Tomaszów! - oficjalny serwis turystyczny Tomaszowa Mazowieckiego i okolic

Obraz
dofinansowania

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej,

konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej

Poznaj atrakcje miasta i gminy Tomaszów Mazowiecki

Kolejne zmiany na Przystani nad Pilicą? Miasto aplikuje o środki zewnętrzne

zdjęcie przedstawia Przystań nad Pilicą
29.03.2024

Czas na kolejny etap rozbudowy tomaszowskiej przystani. Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. aplikuje o środki na jej rozbudowę. Wnioski o środki zewnętrzne na ten cel zostały już złożone. W ramach kolejnego etapu powstanie kładka przez Pilicę, która połączy to miejsce ze Skansenem Rzeki Pilicy. Wzdłuż rzeki powstanie bulwar spacerowy, pojawią się również nowe domki. 

 

Szacowana wartość inwestycji to 6 137 638,50 zł. – Chcemy wzdłuż Pilicy stworzyć komfortowe miejsce wypoczynku dla mieszkańców, ale też dla turystów – mówi Marcin Witko, prezydent Tomaszowa. 

W ramach pozyskanych środków miasto zaplanowało stworzenie na terenie przystani stanicy wodnej, gdzie będzie można rozpocząć bądź zakończyć trasę spływu kajakowego szlakiem Pilicy, zaplanować postój podczas wędrówek pieszo rowerowych wraz z noclegiem zarówno w projektowanych domkach letniskowych, jak również w pokojach noclegowych budynku wejściowego oraz murowanego kompleksu domków letniskowych, które poddane zostaną gruntownemu remontowi.

Jeśli uda się pozyskać środki, główne prace obejmą m.in. przystosowanie terenów zielonych do form odpoczynku i rekreacji, budowę wiszącej kładki pieszo-rowerowej nad rzeka Pilicą, wraz z połączeniem w postaci ciągu pieszo-rowerowego ze Skansenem Rzeki Pilicy zlokalizowanym na przeciwnym brzegu rzeki, remont wewnętrzny budynku przeznaczonego do obsługi turystów i administracji (instalacje, wykończenie, wyposażenie, dostosowanie do obowiązujących przepisów),  budowę nowego budynku sanitarnego, budowę nowych budynków letniskowych całorocznych i budowę nowych domków całorocznych, w oparciu o modułowe produkty gotowe, remont wewnętrzny zespołu budynków letniskowych wraz z przebudową kotłowni gazowej, a także dostosowanie ich do funkcji całorocznej, budowę wiaty ogrodowej, w oparciu o produkty gotowe wraz z przyłączem energetycznym, budowę miejsca na ognisko,  miejsc campingowych wyposażonych w instalacje energetyczne i wod-kan., (strefa caravaningu), punktów internetowych, oświetlenia terenu, budowę farmy fotowoltaicznej dla celów zasilania obiektu.

 

Przystań zmieniła się nie do poznania

Przypomnijmy, że pierwszy etap rewitalizacji Przystani nad Pilicą, został zrealizowany w ramach projektu partnerskiego pn. „Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej  w  Powiecie Tomaszowskim” w latach 2018-2021.

Liderem projektu była Gmina Tomaszów Mazowiecki, natomiast partnerami: Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki, Gmina  Rzeczyca, Gmina Inowłódz i Powiat Tomaszowski. Dzięki połączeniu sił 5 partnerów wykonano zadania dotyczące zagospodarowania turystyczno-rekreacyjno-wypoczynkowego w Dolinie  rzeki Pilicy. 

Gmina Miasto Tomaszów przeprowadziła rewitalizację Przystani nad Pilicą. Powstały miejsca wodowania kajaków, plaża miejska, trapy widokowe, scena letnia, boiska do siatkówki plażowej, boisko wielofunkcyjne do koszykówki, zagospodarowana została zieleń, powstały węzły sanitarne, szalety, przebieralnie, dwa place zabaw, miejsca gastronomiczne dla food truck, eksperymantarium dla dzieci, labirynt z zieleni dla dzieci, system monitoringu rzeki, nowe oświetlenie oraz alejki i place.

Fot. Dariusz Kwapisiewicz

Obraz
dofinansowania

Projekt pn. "TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim" wsparty przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, finansowany w ramach Programu "Rozwój Lokalny" ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021
 

www.eeagrants.pl

Obraz
logo