Trwa rewitalizacja Parku Solidarność. Co się zmieni? | Kocham Tomaszów! - oficjalny serwis turystyczny Tomaszowa Mazowieckiego i okolic

Obraz
dofinansowania

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej,

konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej

Poznaj atrakcje miasta i gminy Tomaszów Mazowiecki

Trwa rewitalizacja Parku Solidarność. Co się zmieni?

W Parku Solidarność powstanie m.in. nowa muszla koncertowa
22.03.2024

Trwają prace przy rewitalizacji Parku „Solidarność”. Aktualnie park miejski od ul. Nowowiejskiej do ulicy św. Antoniego zamienił się w teren budowy. Trwają prace ziemne, prace związane z przebudową ścieżek, pielęgnacją drzewostanu, budową nowej muszli koncertowej, rewitalizacją stawu oraz odnowieniem parkowej fontanny.  Miasto złożyło także wniosek o dofinansowanie kolejnego etapu prac, który obejmie teren przy Pałacu Ostrowskich. Powstanie m.in. taras widokowy. 

- Ten teren, wraz z miejskim stadionem, na którym obecnie prowadzimy prace, to zielone płuca miasta. Razem z Parkiem Bulwary tworzy w samym centrum miasta zieloną oazę wzdłuż rzeki. To miejsce ma ogromny potencjał, dlatego chcemy je rozwijać. Niewiele miast może się pochwalić podobnymi zasobami – mówi Marcin Witko, prezydent Tomaszowa Mazowieckiego.

Niedźwiedzie z fontanny zostały już zabezpieczone. Ze względu na swój stan techniczny nie można już ich ponownie użyć. Trafią więc na emeryturę do tomaszowskiego muzeum, wcześniej posłużą za wzór na bazie, którego powstaną nowe rzeźby niedźwiedzi. Niebawem rozpocznie się budowa muszli oraz rewitalizacja stawu, na który powróci domek łabędzi. 

W ramach kolejnego etapu inwestycji pojawią się nowe nasadzenia, powstanie taras widokowy przy północnej elewacji pałacu, na krawędzi skarpy – z widokiem na park. Inwestycja obejmuje również przebudowę istniejących reliktów dawnych zabudowań gospodarczych zlokalizowanych na krawędzi skarpy oraz ogrodzenia od strony parku wraz z wykonaniem 2 przejść na teren parku przy północno-zachodniej i północnowschodniej granicy wydzielonego dotychczas terenu. W miejscu lokalizacji dawnych budynków gospodarczych (znanych z ikonografii) przewidziano aranżację lapidarium oraz nasadzeń sezonowych bylin / roślin farbiarskich w donicach – w nawiązaniu do historycznych zapisów dotyczących tego typu upraw na terenie parku. Przewidziano również uzupełnienie zieleńców od strony ulicy o zimozielone krzewy i byliny wieloletnie. Zostaną także połączone ciągi komunikacyjne między Pałacem Ostrowskich i Parkiem „Solidarność”. Ze względu na znaczną różnicę wysokości terenu przewidziano aranżację przejść: w części północno-wschodniej połączenie z istniejącym przejściem na skarpie do budynku Centrum Kultury oraz w części północno-zachodniej terenu przy Muzeum – połączenie z wnętrzem ogrodowym przy zachodniej elewacji pałacu. W miejscu lokalizacji nieistniejącego dziś budynku gospodarczego zaaranżowana zostanie strefa przyrodniczo-archeologiczna do użytku w ramach programów edukacyjnych Muzeum. 

Przypomnijmy, miasto przygotowało dokumentację projektową oraz posiada wszystkie zgody, decyzje, uzgodnienia i pozwolenia obejmujące zarówno Park „Solidarność” jak i teren przypałacowy. 

Przewidywana wartość kosztorysowa prac wynosi 4.055.329,25 zł.

Obraz
dofinansowania

Projekt pn. "TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim" wsparty przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, finansowany w ramach Programu "Rozwój Lokalny" ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021
 

www.eeagrants.pl

Obraz
logo