Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim | Kocham Tomaszów! - oficjalny serwis turystyczny Tomaszowa Mazowieckiego i okolic

Obraz
dofinansowania

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej,

konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej

Poznaj atrakcje miasta i gminy Tomaszów Mazowiecki

Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim

Dla dwojga
Dla dzieci
Dla rodzin
Rodziny bez dzieci
Rodziny z dziećmi
Seniorzy
Single
Zdjęcie przedstawia budynek Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim podczas zachodu słońca. Przed urzędem skwer, na którym jest biało-czerwona flaga z kwiatów
Kategorie atrakcji
Najciekawsze zabytki
Adres
ul. POW 10/16. Tomaszów Mazowiecki

Budynek Urzędu Miasta zaprojektowany został przez wybitnego architekta Aleksandra Ranieckiego z Warszawy. Poświęcenie kamienia węgielnego pod budowę Ratusza miało miejsce 24 czerwca 1925 roku przy udziale Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, a uroczyste oddanie obiektu do użytku nastąpiło 26 czerwca 1927 roku. W okresie międzywojennym budynek był zaliczany do najbardziej udanych pod względem użytkowym i administracyjnym w Polsce. Wewnątrz znajduje się okazała sala posiedzeń z polichromiami przedstawiającymi cztery cnoty główne: roztropność, sprawiedliwość, męstwo i umiarkowanie. Wykonane zostały przez Jana Bukowskiego – profesora Szkoły Sztuk Zdobniczych i Przemysłu Artystycznego w Krakowie. W roku 2020 w ramach obchodów 190 – lecia nadania Tomaszowowi Mazowieckiemu praw miejskich w budynku Urzędu Miasta odsłonięto replikę tablicy z 1927 roku, upamiętniającą wzniesienie i oddanie do użytku publicznego gmachu tomaszowskiego Ratusza.

Obraz
dofinansowania

Projekt pn. "TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim" wsparty przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, finansowany w ramach Programu "Rozwój Lokalny" ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021
 

www.eeagrants.pl

Obraz
logo