Znakowane piesze i rowerowe szlaki turystyczne | Kocham Tomaszów! - oficjalny serwis turystyczny Tomaszowa Mazowieckiego i okolic

Obraz
dofinansowania

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej,

konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej

Poznaj atrakcje miasta i gminy Tomaszów Mazowiecki

Znakowane piesze i rowerowe szlaki turystyczne

Dla dwojga
Dla rodzin
Kategorie atrakcji
Baza sportowo-rekreacyjna
Ścieżki rowerowe oraz szlaki turystyczne

Szlak zielony o długości 57 km. 

Większa część tego szlaku przebiega przez teren Spalskiego Parku Krajobrazowego. Szlak rozpoczyna się w Tomaszowie Mazowieckim (dworzec PKS/PKP, Skansen Rzeki Pilicy, Rezerwat "Niebieskie Źródła"), a następnie przebiega przez Wąwał, Jeleń,  Ciebłowice Duże, Spałę, Królową Wolę, Glinę, Liciążną, Żądłowice (Rezerwat „Żądłowice"), Grotowice i Lubocz.

Szlak czerwony tzw. „Partyzancki” im. majora Henryka Dobrzańskiego „Hubala”

Szlak ten o długości 268 km przebiega na terenie powiatu tomaszowskiego na długości ok. 33 km. Szlak upamiętnia miejsca uświęcone krwią partyzantów i żołnierzy polskich. Swój początek bierze w Radomsku, a następnie przebiega przez Wygodę, Włynice, Przedbórz, Bąkową Górę, Sulejów, Tomaszów Mazowiecki (Skansen Rzeki Pilicy, Rezerwat Niebieskie Źródła, willa dr Jana Rodego – USC, kościół ewangelicko - augsburski Zbawiciela, kościół pw. św. Antoniego), Spałę, Poświętne i Drzewicę.

Szlak niebieski im. Prezydenta Profesora Ignacego Mościckiego (ok. 21,5 km)  

Podkreśla walory przyrodnicze Puszczy Nadpilickiej oraz historię tych terenów. Swój początek bierze w Spale (przy recepcji Funduszu Wczasów Pracowniczych), a następnie przebiega przez Ciebłowice Duże, Jeleń (kompleks bunkrów z czasów II wojny światowej), Wąwał, Smardzewice (Rezerwat Żubrów, Klasztor oo. Franciszkanów) i kończy się w Tomaszowie Mazowieckim (Skansen Rzeki Pilicy, Rezerwat Niebieskie Źródła).

Szlak niebieski zwany szlakiem rzeki Pilicy o długości 122 km, 

Przebiega na długość 17 km przez tereny powiatu tomaszowskiego. Jest to jeden z najpiękniejszych szlaków krajobrazowych na terenie centralnej Polski. Swój początek bierze w Piotrkowie Trybunalskim, a następnie przebiega przez Barkowice, Bronisławów, Swolszewice, Borki, zaporę na rzece Pilicy, Smardzewice, Trestę, Zarzęcin, Sulejów, Taraskę, Szarbsko, Dąbrówkę,  Diablą Górę, Wacławów, Skotniki, Faliszew, Taras, Przedbórz, Biały Brzeg, okolice wsi Rączki, a kończy się w miejscowości Krzętów. Szlak ten jest dostępny także dla rowerów.  

Szlak żółty zwany „Szlak Carskich Łowów” 

O długości 30 km, wiedzie ze Smardzewic do Rzeczycy przez miejsca związane z pobytem i polowaniami carów Aleksandra III i Mikołaja II. Na szlaku warto zwiedzić Trasę Turystyczną „Bunkry w Konewce” (niemieckie bunkry kolejowe z czasów II wojny światowej), dawną carską rezydencję w Spale, rezerwaty leśne „Konewka”, „Jeleń” i „Żądłowice” oraz zabytki Rzeczycy.

Szlak czarny zwany szlakiem cudownych obrazów o długości 44,5 km, 

Przebiega na długości  35,5 km na terenie powiatu tomaszowskiego. Trasa prowadzi dawnymi szlakami pielgrzymkowymi z sanktuarium w Studziannej – Poświętnej przez Fryszerkę, Inowłódz (kościół św. Idziego), Glinę, Królową Wolę, Spałę, Ciebłowice Małe, Wąwał,, aż do Klasztoru O.O. Franciszkanów w Smardzewicach. 
Szlak zielony zwany traktem przez Puszczę Pilicką o długości 40 km, wiedzie z Czerniewic do Poświętnego przez unikatowe ostępy dawnej Puszczy Pilickiej, krystaliczne strumienie i stare leśniczówki.

Szlak czerwony zwany „Carską drogą do żubrów" 

O długości 19,5 km jest dostępny zarówno dla turystów pieszych, jak i rowerowych. Trasa prowadzi ze Smardzewic przez Sługocice i Brzustów do Inowłodza. Jego główne atrakcje to Ośrodek Hodowli Żubrów im. Prezydenta I. Mościckiego w Smardzewicach oraz fragmenty starych borów sosnowych.


ŚCIEŻKI i SZLAKI ROWEROWE

Ścieżka rowerowa im. Zygmunta Goliata wokół Zbiornika Sulejowskiego – 

Zielony szlak rowerowy  o długości od 68,5 do 71 km tworzy pętlę wiodącą wokół Zbiornika Sulejowskiego. Trasa prowadzi przez Leonów, Auto-camping „Kiełbikowa Strzecha", zatokę „Borki", Tomaszów Mazowiecki, Nagórzyce, Groty Nagórzyckie, Skansen Rzeki Pilicy, Rezerwat „Niebieskie Źródła", Utratę, Kolonię Wąwał, Smardzewice, zaporę, Trestę, Twardą,  Karolinów, Zarzęcin, Cypel na Piaskach, Opactwo Cystersów w Sulejowie Podklasztorzu, Sulejów, Przygłów, Barkowice, Barkowice Mokre, Lubiaszów, Bronisławów, Leonów, aż do Auto-campingu „Kiełbikowa Strzecha". Wariant z możliwością zwiedzania rezerwatu Gaik wydłuża trasę o ponad 2 km.

Szlak rowerowy niebieski im. Juliana Tuwima o długości 22 km. 

Swój początek bierze w Tomaszowie Mazowieckim (dworzec PKP/PKS), a następnie prowadzi przez Luboszewy, Glinnik, Nowy Glinnik, Glinnik II, Spałę, Królową Wolę, Inowłódz. Szlak ma swój koniec w Zakościelu (Ośrodek Fundacji PROeM - Chrześcijańskie Centrum Młodzieżowe)

SZLAKI KAJAKOWE

Szlak kajakowy

 - niebieski szlak wodny na rzece Pilicy  stwarza miłośnikom wody wspaniałe warunki  do uprawiania turystyki kajakowej - przez teren ziemi tomaszowskiej przebiega najbardziej malowniczy odcinek rzeki. Większość spływów rozpoczyna się w Tomaszowie Mazowiecki, natomiast prowadzone obecnie inwestycje mają na celu udrożnienie szlaku wodnego od Zalewu Sulejowskiego i tamy w Smardzewicach. Szlak  dzieli się na trzy odcinki, z których dwa biegną przez gminę Tomaszów Mazowiecki: Sulejów - Smardzewice (20,7 km) oraz Smardzewice - Spała (18,7 km).

SZLAK KONNY

Łódzki Szlak Konny o długości 1817 km jest najdłuższą w Europie trasą przeznaczoną dla miłośników turystyki konnej i aktywnej. Szlak został podzielony na dwie pętle: zewnętrzną składającą się z 49 odcinków o łącznej długości 1461 km oraz wewnętrzną z 12 odcinkami o łącznej długości 356 km. Na trasie szlaku możliwy jest dostęp do ponad 200 ośrodków jeździeckich i ponad 1000 atrakcji turystycznych na terenie woj. łódzkiego. Na obszarze gminy Tomaszów Mazowiecki funkcjonuje jeden ośrodek jazdy konnej w Swolszewicach Małych.

 

 

OZNAKOWANE ŚCIEŻKI ROWEROWE O UTWARDZONEJ NAWIERZCHNI

 1. Ciąg pieszo-rowerowy Tomaszów-Spała
  Długość trasy wynosi 12,2 km. Szlak bierze początek w Tomaszowie Maz. od Rezerwatu "Niebieskie Źródła", a kończy się w centrum Spały. 
 2. Ścieżka rowerowa na ul. św. Antoniego i ul. Wandy Panfil 
  Długość trasy wynosi 2 km. Trasa rozpoczyna się w okolicach przejścia dla pieszych przy domu towarowym „Tomasz” i biegnie wzdłuż ul. św. Antoniego, następnie ulicą Wandy Panfil. Ścieżka kończy się przy rondzie „Zesłańców Sybiru” i pomniku zbudowanym ku ich pamięci. W tym miejscy łączy się ze ścieżką wykonana na ul. Jana Pawła II biegnąca w kierunku Zalewu Sulejowskiego.
 3. Ścieżka rowerowa w ciągu ulic Jana Pawła II, Pod Grotami, Nagórzyckiej 
  Długość trasy wynosi 5,1 km. Ścieżka zaczyna się przy ul. Rolnej i biegnie ul. Jana Pawła II w kierunku południowym do Grot Nagórzyckich. Jadąc dalej ok. 0,5 km i skręcając w lewo w ulicę Kotlinową wjeżdżamy na trasę rowerową prowadząca do rzeki Pilicy, by  w konsekwencji trafić do zapory wodnej Zalewu Sulejowskiego.
 4. Ścieżka rowerowa w prawym pasie drogowym ul. św.Antoniego (jadąc z południa na północ miasta)
  Długość trasy wynosi 1 km. Ścieżka zaczyna się przy ul. B. Głowackiego i ma połączenie z ciągiem pieszo-rowerowym Tomaszów-Spała. Biegnie wzdłuż ul. Św. Antoniego i kończy się przy DH Tomasz. 
 5. Ścieżka rowerowa na ul. Marszałka J. Piłsudskiego 
  Długość trasy wynosi 0,5 km. Jest to ciąg pieszo-rowerowy o bardzo dużej szerokości (ponad 6 m). Poprowadzony jest środkową aleją, rozdzielającą jezdnie al. Piłsudskiego.  
 6. Ścieżka rowerowa na ul. Milenijnej
  Długość trasy wynosi 1,3 km. Ciąg ten łączy drogę powiatową - ul. Zawadzka z drogą wojewódzką 713. Ścieżka stanowi też dojazd do firm będących dużymi lokalnymi pracodawcami.
 7. Ścieżka rowerowa w ciągu ulic: P.C.K. i Nowy Port
  Długość trasy wynosi 1 km. Ścieżka rozpoczyna się w niewielkiej odległości od ciągu pieszo-rowerowego Tomaszów-Spała (na ul. św. Antoniego) i biegnie obok schroniska turystycznego usytuowanego nad rzeką Pilicą. Ścieżką dojeżdżamy do drogi wojewódzkiej 713, a przecinając tę drogę i jadąc dalej ścieżką nieutwardzoną dojeżdżamy do odcinka leśnego ciągu pieszo-rowerowego Tomaszów-Spała. 
 8. Ścieżka rowerowa na ul. Wierzbowej i Batalionów Chłopskich
  Długość trasy wynosi 0,8 km. Ścieżka ta jest ważnym łącznikiem pomiędzy ścieżką na ulicy Jana Pawła II (biegnącą w kierunku Grot Nagórzyckich i Zalewu Sulejowskiego) a ciągiem pieszo-rowerowym Tomaszów-Spała (w początkowej jego części na ul. św. Antoniego).
   
Obraz
dofinansowania

Projekt pn. "TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim" wsparty przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, finansowany w ramach Programu "Rozwój Lokalny" ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021
 

www.eeagrants.pl

Obraz
logo